Γλωσσική μέθοδος Incognito

incognito logo



Νέα καινοτόμος μέθοδος κατά την οποία  τα σιδεράκια συγκολλούνται από την εσωτερική πλεύρα των δοντιών με αποτέλεσμα να είναι απολύτως αόρατα. Κατασκευάζονται εξατομικευμένα (χυτά) σε κάθε ασθενή από εργαστήριο της Γερμανίας.