Ορθοδοντική Ενηλίκων

Μπορείτε να ξεκινήσετε ορθοδοντική θεραπεία σε οποιαδήποτε ηλικία. Σε έναν ενήλικα ωστόσο οι μετακινήσεις των δοντιών γίνονται πιο αργά και χρειάζονται συχνότερα εξαγωγές δοντιών. Επειδή δεν υπάρχει πλέον ανάπτυξη όπως στα παιδιά τα ορθοδοντικά μέσα δεν επαρκούν για να διορθώσουν το σκελετό του προσώπου. Τότε η λύση δίνεται με συνδυασμό ορθοδοντικής και γναθοχειρουργικής. Επίσης ένας ενήλικας εκτός από αισθητικούς λόγους αναζητά ορθοδοντική θεραπεία και για θεραπευτικούς λόγους (μετακίνηση δοντιών λόγω περιοδοντοπάθειας, προβλήματα στη σύγκλειση, ενοχλήσεις από την κροταφογναθική άρθρωση).
Συνήθως στους ενήλικες χρησιμοποιούνται «διακριτικοί» ορθοδοντικοί μηχανισμοί. Τα γνωστά «σιδεράκια» μπορούν να αντικατασταθούν από διαφανή, κεραμικά. Έτσι η παρουσία τους τονίζεται ελάχιστα. Ακόμη υπάρχει τεχνική που επιτρέπει την συγκόλληση των αγκίστρων στην πίσω μεριά των δοντιών όπως και διαφανείς νάρθηκες.
Βελτιωμένες τεχνικές και μέσα λιγοστεύουν τις ενοχλήσεις και επιτρέπουν πλέον την επίλυση ορθοδοντικών προβλημάτων και σε ενήλικες.