Ορθοδοντικά προβλήματα

  Τα κυριότερα ορθοδοντικά προβλήματα είναι:
 1. Σταυροειδής σύγκλειση:
  Τα δόντια της άνω γνάθου κλείνουν μέσα από τα δόντια της κάτω γνάθου
  2 5

 2. Χασμοδοντία:
  Τα πάνω δόντια δεν έχουν επαφή με τα κάτω
  6
   
 3. Υπερσύγκλειση:
  Τα πάνω δόντια κλείνουν πολύ βαθιά και σκεπάζουν τα κάτω δόντια πάνω από 2 μμ
  4
   
 4. Συνωστισμός
  sinostismos
   
 5. Τάξη ΙΙ η Προγναθισμός της άνω γνάθου:
  όταν τα πάνω δόντια προεξέχουν σε σχέση με τα κάτω δόντια
  1
   
 6. Τάξη ΙΙΙ η Προγναθισμός της κάτω γνάθου:
  όταν τα κάτω δόντια και η γνάθος προεξέχουν σε σχέση με τα άνω δόντια
  3
   

Η αιτίες των ορθοδοντικών προβλημάτων είναι περισσότερο γενετικές αλλά υπάρχουν και επίκτητες
Οι γονείς πρέπει να προσέξουν για πιθανή εμφάνιση προβλημάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. θηλασμός δακτύλου
2. πλημμελής κατάποση
3. στοματική αναπνοή
4. πρώωρη απώλεια νεογιλών δοντιών ή και μονίμων
5. ατυχήματα